©2014-2020, SỞ NGOẠI VỤ TỈNH HÀ GIANG
Địa chỉ:Đường Trần Quốc Toản - Phường Nguyễn Trãi - Tp Hà Giang
Điện thoại: (+84)219 3860215; (+84)219 3866533